Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich

WIZYTA W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

12 czerwca grupa 23 członków i sympatyków Solvitur Ambulando zwiedzała Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

fot.W.Kryński_Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

fot. W.Kryński Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Po nowoczesnym obiekcie i wystawie głównej oprowadzał nas pan Tomasz Dygała. Do wizyty skłoniła nas nie tylko uzyskana przez MHŻP w kwietniu nagroda European Museum of the Year Award 2016, ale też chęć skonfrontowania tego co wiemy o historii naszego Kraju z wizją prezentowaną przez ten nietypowy dla Polski ośrodek naukowy. Trzeba bowiem wiedzieć, że Polin to unikatowa placówka stworzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, która ma ambicje, by przełamywać stereotypy kulturowe głęboko osadzone w poglądach Polaków i Żydów. Zaczęliśmy od podziwiania siedziby muzeum – imponującego przykładu współczesnej architektury, zmieniającej oblicze Warszawy. Budynek łączy w swej nowoczesnej bryle niezbędną symbolikę z funkcjonalnością obiektu użyteczności publicznej. Warto pomyśleć o zorganizowaniu tam konferencji czy szkolenia, choćby po to, żeby móc i przy tej okazji zobaczyć, jak się współcześnie buduje.

Galeria Miasteczko FOT. M.STAROWIEYSKA_D.GOLIK

 fot. M.Starowieyska D.Golik

Galeria Na żydowskiej ulicy FOT. M.STAROWIEYSKA_D.GOLIK

Fot. M.Starowieyska D.Golik

Zwiedzanie wystawy zajęło nam około trzech godzin i trzeba powiedzieć, że musieliśmy się sprężać, żeby zobaczyć jej najważniejsze elementy. Główna ekspozycja MHŻP to multimedialna, działająca na wyobraźnię prezentacja, pokazująca kolejne etapy egzystencji Żydów na obecnych i historycznych ziemiach polskich. Od wędrówki przez Europę w poszukiwaniu schronienia, poprzez kolejne fazy osadnictwa w tolerancyjnej – jak na swoje czasy – Rzeczpospolitej Obojga Narodów, aż po Zagładę i trudne momenty historii współczesnej. Wystawa przybliża dzieje Żydów tym, którzy nic o nich nie wiedzą, podważa stereotypy, a przede wszystkim pozwala na samodzielną refleksję tym, którzy chcą się zadumać nad wielokulturową historią Polski.

Galeria Wyzwania nowoczesności FOT. M.STAROWIEYSKA_D.GOLIK

Fot. M.Starowieyska D.Golik
Galeria Pierwsze Spotkania FOT. M.STAROWIEYSKA_D.GOLIK
Fot. M.Starowieyska D.Golik
Galeria Paradisus Iudaeorum FOT. M.STAROWIEYSKA_D.GOLIK
Fot. M.Starowieyska D.Golik

Czas spędzony w MHŻP pozwolił nam zorientować się w idei towarzyszącej twórcom muzeum i zrodził potrzebę powrotu do Polin, żeby w skupieniu prześledzić poszczególne wątki wystawy.

PS
Nasi zapaleni szachiści zwrócili uwagę na błąd w jednym z elementów ekspozycji i powiadomili o tym przewodnika. Ciekawe, czy pan Tomasz przekazał naszą uwagę kierownictwu muzeum? Sprawdzimy przy kolejnej wizycie 😉