Zarząd

Krzysztof Tadeusz PAJĄCZEK – Prezes Zarządu
Sławomir ŻAŁOBKA – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz JARKIEWICZ – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
Jerzy Marian WALCZAK – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
Robert Lucjan BARTOLD – Wiceprezes Zarządu