Kontakt

Nazwa: Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”
Adres siedziby: 02- 482 Warszawa, ul. Fasolowa 47B
e-mail: info@solviturambulando.eu
Konto: Bank PKO SA 29 1240 6003 1111 0010 4634 0796